RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Con người - Dự án

Triển khai Dự án Hệ thống ERP Odoo cho Sơn Đại Bàng
15

Jul

Con người - Dự án

Triển khai Dự án Hệ thống ERP Odoo cho Sơn Đại Bàng

Sau một thời gian trao đổi và thảo luận tích cực, ngày 07/07/2020, GMO-Z.com RUNSYSTEM và Sơn Đại Bàng đã đi đến thống nhất chung, khởi động triển khai dự án hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) Odoo cho Công ty Cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội với thương hiệu Sơn Đại Bàng.Trong giai đoạn đầu, giải pháp tập trung phát triển 4 nghiệp vụ: Bán hàng, Mua hàng, Kho và Kế toán nhằm giúp Sơn Đại Bàng đồng bộ thông tin, minh bạch và kiểm soát số liệu một cách chính xác.

Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

contact us