RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Ban Lãnh đạo

Hội đồng Quản trị

 • Ngô Văn Tẩu

  Ngô Văn Tẩu

  Chủ tịch HĐQT
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Minh

  Nguyễn Tấn Minh

  Phó TGĐ - Giám đốc GMO RUNSYSTEM, Tokyo
 • Lê Quang Trung

  Lê Quang Trung

  Thành viên HĐQT
 • Yamashita Hirofumi

  Yamashita Hirofumi

  Thành viên HĐQT
 • Michiaki Sato

  Michiaki Sato

  Thành viên HĐQT

Ban Tổng Giám đốc

 • Ngô Văn Tẩu

  Ngô Văn Tẩu

  Chủ tịch HĐQT
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Minh

  Nguyễn Tấn Minh

  Phó TGĐ - Giám đốc GMO RUNSYSTEM, Tokyo
 • Lê Quang Trung

  Lê Quang Trung

  Thành viên HĐQT
 • Nguyễn Thành Trung

  Nguyễn Thành Trung

  Giám đốc CN Đà Nẵng
 • Phạm Vĩnh Ngọc

  Phạm Vĩnh Ngọc

  Giám đốc CN Hồ Chí Minh
 • Trần Thị Quỳnh Hương

  Trần Thị Quỳnh Hương

  Kế toán trưởng

Liên hệ với chúng tôi

contact us